Accessoires Er zijn 3 producten

Subcategorieën

 • Touw

  Touwen zijn van groot belang in de scheepvaart. Het geheel van touwen, touwwerk,
  is mede een onmisbaar onderdeel van de tuigage van een zeilschip. Voor het
  afmeren en slepen van schepen worden trossen gebruikt.

  Behalve in de binnenvaart wordt in de scheepvaart de benaming touw niet gebruikt.
  In plaats daarvan worden namen gebruikt die de functie van het touw aangeven,
  bijvoorbeeld meerlijn, tros voor vastleggen, val, schoot voor het manipuleren van
  zeilen. Als algemene benaming voor touw wordt lijn, een eind of end gebruikt.

  In de binnenvaart wordt echter wel van touwen gesproken, al zijn die tegenwoordig
  meestal van kunststof vervaardigd. Vastmaken doet men daar ook met een voortouw
  en een achtertouw. En waar in de zee- en pleziervaart van een spring wordt gesproken,
  heeft men het in de binnenvaart over een steekeind.

 • Ankers en Aanleggen

  Een anker of grondtakel is een onderdeel van de uitrusting van een schip
  dat overboord wordt geworpen om het schip vast te leggen op plaatsen waar niet
  aangemeerd kan worden. Een anker bestaat traditioneel uit een ijzeren of stalen
  constructie met meerdere grote boogvormige vloeien die zich in de zeebodem
  ingraven. Doordat het anker via een ijzeren of stalen ketting of draad met het schip
  verbonden is, wordt het afdrijven belet. Er zijn ook alternatieve ontwerpen voor ankers,
  maar het basisprincipe is nooit veranderd. Een alternatief voor de binnenvaart is
  tegenwoordig de spudpaal, waarmee een schip exact op de plaats kan worden gehouden.

 • Rigging

  Rigging is de verzamelnaam voor alle zeilen, staand (vast) en lopend (beweegbaar) want,
  het touwwerk en de rondhouten die nodig zijn om een schip voort te bewegen en om
  een schip te laten ankeren. De aan boord aanwezig hijstoestellen voor het aan / van boord
  brengen van lading en de sloepen behoren ook tot de tuigage.

  In het onderstaande stuk wordt met name ingegaan op rondhouten, (mast, mastverlenging,
  ra, giek, gaffel, boom, etc) en de zeilen van zeilschepen. Zeilschepen worden
  gecategoriseerd op basis van hun tuigage en wijken daarin af van andere schepen.

 • Dekbeslag

  Scheeps- of jachtbeslag is een hyperoniem voor houten of metalen delen die tegen,
  op, of om een groter scheepsonderdeel bevestigd zijn, bijvoorbeeld om deze te
  beschermen of om verbindingen te verstevigen. Metalen dan wel metaallegeringen
  die gebruikt worden voor de vervaardiging van scheepsbeslag zijn ijzer zoals gietijzer, hardgeanodiseerd aluminium, koper, messing, en roestvast staal

 • Water- en Tanksystemen
 • Boordverlichting en...

  De navigatielichten op de zijkanten van een schip (en een vliegtuig) hebben verschillende
  kleuren: aan bakboord rood, aan stuurboord groen. De locatie van de verlichting is zo
  gekozen dat als een roerganger in het donker van een ander schip het rode licht ziet, dit
  schip voor hem gezien van rechts komt en dus voorrang heeft (rood = stoppen). Komt het
  schip van links dan ziet hij het groene licht en mag dus doorgaan.

 • Navigatie

  Navigatie is de kunst van het plannen en volgen van een route om zich daarmee van de
  huidige positie naar de bestemming te verplaatsen. Het woord 'navigatie' is afgeleid uit de
  Latijnse
  woorden navis, dat schip betekent, en agere, dat in deze context bewegen of
  sturen betekent.

 • Veiligheid en Vlaggen

  Het systeem van seinvlaggen, de internationale standaard van maritieme signaalvlaggen,
  omvat de vlaggen voor alle letters van het alfabet, plus de cijfers. De betekenis van de
  vlaggen is door de International Maritime Organization (IMO) universeel vastgelegd.

  Seinvlaggen waren vroeger de manier van communiceren tussen schepen. Deze
  communicatie wordt nog wel gebruikt maar is toch grotendeels verdreven door de
  modernere vormen, met name de radiocommunicatie.

 • Uitrusting

  Scheepsuitrusting bestaat uit de middelen die nodig zijn om het schip te ankeren,
  te meren, te sturen en te laden en lossen.

 • Koelen en Koken

  Technieken als koken maakten dat meer soorten voedsel genuttigd konden worden die anders te hard was, giftig, of op een andere manier oneetbaar waren. Voedsel werd makkelijker te verteren en smakelijker, de houdbaarheid nam toe en de kans op ziektes af. Het heeft waarschijnlijk de nodige veranderingen teweeggebracht bij de mens. Doordat het eten zachter werd, droeg voedselbereiding mogelijk bij tot het kleiner worden van de tanden, maar ook de tijd die werd besteed aan eten kon afnemen. In plaats van vrijwel de gehele dag te eten, kon het beperkt blijven tot enkele grotere maaltijden. Wrangham stelt zelfs dat het gekookt voedsel heeft bijgedragen aan een veranderd darmstelsel en grotere hersenen, maar daar is nog geen algemene consensus over. Daarnaast bracht het ook sociale veranderingen met zich mee, doordat het leven zich steeds meer af ging spelen rond het vuur.

 • Verf, Onderhoud en...

  Onderhoud aan boord van schepen is te onderscheiden in curatief, preventief en
  predictief onderhoud. Naarmate een schip complexer wordt, wordt de planning van
  het onderhoudswerk van groter belang. De noodzaak tot onderhoud ontstaat door
  intering, slijtage, cavitatie, corrosie en aangroei. Het onderhoud bestaat onder meer
  uit het in stand houden van het verfsysteem. Met deze conservering worden schepen
  beschermd tegen corrosie door het zoute water waardoor alle corrosieprocessen worden
  versneld. Dit geldt voor ballasttanks net zo goed als voor de scheepshuid. Daarnaast
  wordt verf gebruikt als antifouling om aangroei te verminderen die de scheepsweerstand
  verhoogt. Voor onderhoud en onderzoek voor de certificatie moet een schip regelmatig
  het dok in. Daarnaast moet er ook onderhoud gepleegd worden aan de motoren en
  werktuigen. Op de grotere schepen wordt het meeste onderhoud door de
  werktuigkundigen
  gedaan, terwijl het grotere onderhoudswerk op kleinere schepen
  wel wordt gedaan door walploegen. Door de voortgaande automatisering en het daardoor
  kleiner worden van bemanningen, wordt dit ook op grotere schepen steeds meer toegepast.

 • Motoren en Toebehoren

  Een motorschip (m.s.) is een schip dat wordt aangedreven door, meestal, een dieselmotor.
  Het motorschip was de concurrent en de opvolger van het stoomschip.

  De komst van het motorschip betekende een verandering van brandstof. In plaats van
  steenkool werd olie gebruikt, afgezien van enkele stoomschepen die hun stoom door
  middel van olie opwekten.

  Het eerste motorschip ter wereld werd in Rusland te water gelaten in 1903. Dit was de
  Vandal
  , die dieselelektrische aandrijving kende. Dit bood mogelijkheden bij het omkeren
  van de draairichting van de schroef. De geschiedenis van het motorschip kan worden
  gemarkeerd door de Wereldtentoonstelling van 1906 te Milaan, waar de eerste omkeerbare dieselmotor werd getoond. Met deze krachtbron kon de schroef weer rechtstreeks worden aangedreven, waardoor de belangstelling voor dieselelektrische aandrijving wegebde. In
  1910
  werd in Nederland het eerste zeevarende motorschip te water gelaten. Dit was de
  Vulcanus
  . Het werd gebouwd door de NDSM en de motor was van Werkspoor. Ook de
  Deense werf Bürmeister & Wain bouwde reeds in een vroeg stadium dergelijke schepen.
  Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden veel onderzeeboten gebouwd die uiteraard van
  een motor moesten worden voorzien. Hierdoor werd de technologie verder ontwikkeld.
  Gedurende de jaren '20 van de 20e eeuw werden de commerciële vloten in snel tempo met motorschepen uitgebreid.

 • Stuursystemen

  Een roer is een om een as – de roerkoning – beweegbaar stuurvlak, een profiel
  dat dient om een vaartuig op koers te houden of gecontroleerd van koers te veranderen.

  Er zijn vele verschillende type roeren, afhankelijk van de beschikbare ruimte en
  de vereiste manoeuvreerbaarheid. De werking is gebaseerd op de liftkracht die
  optreedt zodra een profiel onder een hoek wordt aangestroomd. Deze kracht neemt
  toe met toenemende invalshoek tot een maximum is bereikt, waarna deze afneemt.
  Bij schepen kent men het doorgestoken roer en het aangehangen roer. Doorgestoken
  roeren hangen vrij onder een schip, aangehangen roeren zijn bevestigd aan het
  schroefraam.

  Roeren worden ook wel gebruikt als stabilisator om de scheepsbewegingen 'rollen' en
  'stampen' te dempen.

  Roeren zijn in verschillende vormen al in gebruik sinds het begin van de geschreven
  geschiedenis en mogelijk daarvoor. Ook tegenwoordig is nog vrijwel elk schip er mee uitgerust.

 • Comfort aan boord

  Comfort is een aanduiding van een situatie waarbij de toestand van de mens als aangenaam
  wordt ervaren; een staat van welzijn, en die ook gekenmerkt wordt door de afwezigheid
  van onaangenaamheden. Het is een staat van zijn warin de mens geen moeite hoeft te
  doen om
  zich goed te voelen.

  Comfort is een gevoel van welzijn dat een drievoudige oorsprong heeft (fysiek,
  functioneel
  en psychologisch).

  Het is een van de bouwstenen van het begrip kwaliteit van leven, en heeft weerslag
  op de gezondheid en de ontwikkeling van de mens. Het begrip wordt derhalve
  bestudeerd door economen, industrieel ontwerpers en kledingmakers.

 • Opblaasboten en...
 • Waterkaarten &...
 • Trailer Onderdelen
Toont 1 - 3 van de 3 items
Toont 1 - 3 van de 3 items